Fylla

Områden som inte fyller sina sektioner helt, vad är det?? hur man kan bli av med det? [stängd]
Hur gör du innehållsmedveten fyllning?Hur får jag innehållsmedvetet fyll i Photoshop?Hur fyller jag ett område i Photoshop?Varför är inte innehållsmed...
Stänga luckor mellan rader i GIMP
1 SvarDuplicera lagret.Gör allt utom de blå staplarna genomskinliga i det övre lagret: lager>Genomskinlighet>Lägg till alfakanal. Välj det vita ...
Hur man fyller områden utanför ett streck till bana-objekt som omges av banan
Vad är fyllregel Evenodd?Vad är Path fill rule?Hur gör jag ett objekt till en väg i Inkscape?Vad är en stroke i Inkscape?Vad är fyll i SVG?Hur lägger ...
Hur kan jag fylla i / färga en transparent vektorsökväg i AI CS6
Hur gör jag en fyllningsfärg transparent i Illustrator?Hur färgar jag en vektor i Illustrator?Hur fyller jag ett område med färg i Illustrator?Hur fyl...
Korrekt genväg till dialogrutan Fyll i Photoshop
Skift + Radera (Mac) | Skift + Backspace (Win) visar fyllningsdialogrutan.Hur öppnar jag dialogrutan Fyll i Photoshop?Vad är genvägen att fylla i Phot...
Finns det något alternativ i Photoshop att fylla lutningen i alla streck längs banan?
Hur får jag en lutning att följa en väg i Photoshop?Hur fyller du en stroke i Photoshop?Hur lägger du till lutning till stroke?Var är fyllningsverktyg...
Hur fyller jag de transparenta områdena i denna vektor i illustratorn?
Hur fyller du ett transparent område i Illustrator?Hur fyller jag en vektorbild i Illustrator?Hur gör jag en del av en väg transparent??Vilket verktyg...
Varför ritad sökväg har ingen fyllning men är inte transparent i Adobe Illustrator? [duplicera]
Hur gör jag en väg transparent i Illustrator?Varför kan jag inte fylla i Adobe Draw?Hur väljer du en form utan fyllning i Illustrator?Hur fyller du au...
Ett problem med pennaverktyget i Illustrator 2019, pennans standardfyllning och stroke är inställd på ingen, hur man fixar det?
Varför fungerar inte mitt pennverktyg i Illustrator?Hur ändrar jag standardfyllning och stroke i Illustrator?Hur gör jag att mitt pennaverktyg inte fy...