Urval

Urvalsrader utanför duken stannar även efter borttagning - Photoshop
Hur fixar du val i Photoshop?Hur fördelar jag linjer jämnt i Photoshop?Hur väljer jag utanför valet i Photoshop?Hur låser jag ett urval i Photoshop?Hu...
Skicka markeringen till en ny bild i GIMP
Steg för steg...Skapa en ny tom kanal i den nya bilden.Öppna maskkanalen för den andra bilden där du har sparat markeringen i en maskkanal,Kopiera det...
Val av yttre gräns i GIMP
Hur lägger jag till en gräns för ett urval i Gimp?Hur ändrar jag en gräns i gimp?Hur gör jag en översikt i gimp?Hur slår jag samman lager i Gimp?Hur j...
Välja transparenta områden inom ett urval i Photoshop? [stängd]
Hur gör jag ett valt område transparent i Photoshop?Hur gör jag ett rent urval i Photoshop?Hur fixar du val i Photoshop?Hur blir jag av med transparen...
Adobe Illustrator Kan jag tillfälligt dölja markering av valda vägar?
1 Rätt svar. Visa menyn>Dölj kanter eller kortkommando Kommando (Mac) / Kontroll (PC) -H. REDIGERA: Se till att "Hide Bounding Box" har valts under...
När jag tar bort ett urval i Photoshop blir omgivningen bleknad
Hur tappar du ett urval i Photoshop?Hur fjäder jag ett urval i Photoshop?Hur väljer du en färg i Photoshop och tar bort den?Hur kan jag tona en bild?H...
Hur gör du ett val baserat på ett nedre lager i Photoshop?
Hur gör jag ett lager till ett urval i Photoshop?Hur gör du ett urval från ett lager?Kan du kompensera för ett urval i Photoshop?Hur väljer du ett obj...
Photoshop-urvalet är suddigt [stängt]
Hur fixar du val i Photoshop?Hur rensar jag upp ett urval i Photoshop?Hur mjukgör jag kanterna på ett urval i Photoshop?Hur fjäder jag ett urval i Pho...
Hur man korsar ett urval och en sökväg i Photoshop
Hur korsar du valet i Photoshop?Hur gör jag om en pennbana till ett urval i Photoshop?Hur tar jag bort ett urval i Photoshop?Hur skär jag ett urval i ...